Norskslakt AS

Velkommen til vår nye slakteweb

For å få tilgang til denne må du som ny bruker trykke på "Glemt passord/ny bruker". Hvis din e-post er registrert hos oss vil du få tilsendt et midlertidig passord på e-post. Hvis det viser seg at vi ikke har din e-post  eller at vi har feil e-post registrert må du ta kontakt med oss slik at vi får endret dette.

Hvis det står Ja i kolonnen for sykdom på siden hvor du ser slakteopplysningen på dine dyr, kan du trykke på Ja for å få mer informasjon.

En del storfe/småfe blir arrestert på grunn av rutinemessig prøvetaking som er pålagt av Mattilsynet. (BSE, Skrapesyke, Salmonella o.l.)